SKLAD pogrebi

Uvod:
Pred več kot 50 leti se je sestal Delavski Svet , Sindikat podjetja, Mladinska organizacija in direktorji Železarne Štore in sklenili, da vsi zaposleni v Železarni plačujejo mesečni prispevek- pogrebnino. Pri tedanjem sindikatu podjetja je bil ustanovljen v ta namen denarni sklad. Iz tega sklada so se pokrivali stroški pogreba za vsakega umrlega upokojenca oz. zaposlenega v tedanji Železarni Štore.
Vsi zaposleni v podjetjih pravnih naslednic nekdanje ŽŠ, še sedaj plačujemo pogrebnino-prispevek v višini 1,5 EUR na mesec.
Smatramo, da je to lepa gesta medgeneracijske solidarnosti.

Delovanje sklada- pogrebi:
Sindikat SKEI Štore vodi poseben sklad, kjer se zbirajo sredstva pogrebnine (1,50€). Sklad vodi posebna komisija, ki najmanj enkrat letno poda poročilo o svojem delu IO Konf. SKEI na lok. Štore oz. na letni skupščini Konference SKEI. Sindikat s tako zbranimi sredstvi pri pogrebih umrlih delavcev in upokojencev Železarne Štore oz. družb, ki so pravne naslednice na lokaciji Štore :
-poskrbi za osmrtnico na lokaciji Štore, izstavitev črne zastave,
– pokritje stroškov nabave cvetlično-svečnega aranžmaja,
-organiziranje ter pokritje stroškov delegata, govornika in pevskega zbora
Več let nazaj je bilo mogoče namesto pevcev najeti Pihalni orkester Štore, kar pa sedaj žal ni mogoče, saj je sedaj med člani precej študentov, ki študirajo izven Celjske regije .
Svojci se lahko odločijo za pevce in govornika po njihovem izboru, s tem, da skupni stroški ne presežejo 300 €.
Če svojci iz kakšen-koli vzroka ne želijo ničesar od tega, se na transakcijski račun svojca nakaže 150 €.
Kontaktne osebe:
Sindikat: Ciril Polšak tel. 031 781 386 Siniša Tadič tel. 031 252 655
Govornik Darko Bezenšek tel. 070 829 536

Na koncu je še potrebno dodati:
Svojci naj podatke o umrlemu sporočijo na gornje kontaktne telefone ali el. naslove:
cirilpolsak@gmail.com ali darko.bezensek@stajerskival.si
Podatki naj vsebujejo: Priimek in ime umrlega, rojstne podatke datum in ura pogreba, kraj pogreba, obrat v katerem je delal pred upokojitvijo, želje svojcev Štev. TRR, če ne želijo naših storitev.