Jul 11

Letna skupščina SKEI Konf. sindikalnih podružnic na Lok. Štore za leto 2020

V petek dne 19.06.2020 je ob uri 12.00 uri na Turistični kmetiji Krošel v Kraberg-u potekala redna leta skupščina Konf. SKEI na lokaciji Štore. Po sklepu  so se skupščine udeležili vsi predsedniki sindikalnih podružnic, sindikalni zaupniki sindikalnih podružnic, predsedniki komisij, nadzorni odbor, sekretar in predsednik Konf. SKEI na lok. Štore. Prisoten je bil tudi Mirko Hirci sekretar ReO SKEI Celje, opravlja pa tudi zadolžitve  na Lok. Štore.

Delegati so pregledali delo v preteklem letu, finančno poslovanje za preteklo leto. Sprejeli pa so program dela za prihodnje in finančen program dela.

Za letošnjo leto je značilen čas epidemije-covid 19. V skoraj v vseh  podjetjih se je zaradi pomanjkanje naročil zmanjšalo poslovanje. Veliko delavcev je bilo na čakanju doma. Tudi po končanju epidemije še vedno veljajo številni ukrepi za premestitev proizvodnih težav, ki jih je sprejela država-krajši delovni čas.

Sekretar ReO SKEI Hirci Mirko je na kratko predstavil sindikalne aktivnosti v regiji. V težavah so predvsem podjetja , ki so vezana na avtomobilsko industrijo. Drugo leto je kongresno leto za naš sindikat in bo potrebno naše moči strniti v kadrovske priprave in vsebinsko-programske aktivnosti našega sindikata.

Feb 03

26. Državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in smučarskih tekih

Tekmovanje je potekalo na smučišču zimskega središča na Rogli 31. januarja 2020.
Nosilec zimskih iger je SKEI Slovenije. Organizator je tokrat bila ReO SKEI Celje, izvajalec tekmovanja pa Unitur d.o.o. Žreče.
Na igrah je sodelovalo 762 udeležencev. Tekmovanja smo se v sklopu ReO SKEI Celje udeležili tudi člani-tekmovalci iz lokacje SKEI Štore. Kljub pomanjkanju snega je tekmovanje brezhibno potekalo brez večjih poškodb. Po tekmovanju je bilo v športni dvorani organizirano srečanje vseh udeležencev z podelitvijo priznanj in pokalov.
ReO SKEI Celje je dosegla odlično peto mesto.

Dec 30

SREČNO Novo leto 2020

INFORMATOR Skei Štore
Leto 2019 je potekalo v znamenju stagnacije oz. rahlemu padcu gospodarske rasti v Sloveniji, kar je posledica močne navezanosti našega gospodarstva na tuje trge. Padec proizvodnje in pomanjkanje naročil je čutiti predvsem v avtomobilski proizvodnji. Na lokaciji je bilo dokončanih kar nekaj pomembnih investicij, ki bodo omogočala proizvodnjo novih zahtevnih proizvodov, izboljšanje kvaliteto izdelkov in izboljšanje pogojev dela. Kar nekaj novih investicij pa je še v postopku.
Na sindikalnem področju so potekale aktivnosti v vseh sindikalnih sredinah na naši lokaciji. Tudi v tem letu je bil poudarek predvsem na področju plač in uresničevanju določil PKP. V januarju prihodnje leto stopijo v veljavo nova določila o izračuna minimalne plače. Člani IO so se aktivno vključili v razprave o oblikovanju dopolnil pokojninske zakonodaje. Predviden je postopen dvig pokojninske osnove. Naši člani so se redno udeleževali sej ReO SKEI Celje, sej Republiškega Odbora in komisij SKEI Slovenije.
Na lokaciji sta ustanovljena aktiva mladih in seniorji SKEI, v prihodnje bo potrebno članstvo še okrepiti in z primernimi programi dela dodatno poživiti aktivnosti članov. Naši člani so se udeležili tudi sindikalnega izobraževanja.
V poletnih mesecih so bili v vseh sredinah organizirani sindikalni izleti-strokovne ekskurzije. Vse strokovne ekskurzije so bile polno obiskane. 03. 06. 2019 je v športnem parku Lipa potekalo na dveh igriščih travnate površine velikega nogometa tekmovanje v malem nogometu za prvaka SKEI na Lokaciji Štore. Udeležilo se ga je 8 ekip. Zaključek in podelitev priznanj pa je bilo v prostorih PGD Štore. 14. oktobra pa smo pripravili še tekmo v velikem nogometu. Pomerile so se dve članske ekipe. 13. septembra pa je komisija za šport organizirala XV. ribiško tekmovanje za prvaka SKEI Štore- 4 memorial Bineta Držana na ribniku Masten pri Ponikvi. Udeležilo se ga 18 ribičev z naše lokacije. Prav tako se je ekipa najboljših ribičev v imenu ReO SKEI Celje 31. avgusta udeležila 12. državnega tekmovanja SKEI Slovenije na ribnikih v Zagorju in dosegli ekipno odlično drugo mesto.. Udeležili smo se tudi zimski iger SKEI na Pohorju-25.1. in letnih iger SKEI v Šempetru pri Gorici-25.5.2019.

Še naprej je v času uradnih ur sindikalne pisarne na Lok. SKEI Štore možno urediti sindikalne zadeve in dobiti tudi odgovor na strokovno, pravno oz. vprašanje iz področja delovne pravne zakonodaje. V primeru zahtevnejših vprašanj pa poiščemo pravno tolmačenje v pooblaščeni pravni pisarni ReO SKEI Celje.
Enkrat mesečno se članom podeljuje na podlagi vloge brezobrestni kredit BVP-čebelica. V sindikalni pisarni je možno urediti formalnosti za pridobitev kredita Delavske hranilnice. Na podlagi vloge in ocene IO sindikalne podružnice se podeljuje solidarnostna pomoč. Tudi nadalje je možno v času uradnih ur nabaviti kopalne karte v Terme Olimia in Zreče. V Thermani Laško se popust uveljavlja z člansko izkaznico ob nakupu kart pri blagajni.

Redno poročamo o delu našega sindikata, ter objavljamo novice in slike na naši internetni strani; www.skei-store.si . Informacije, vprašanja in pobude je možno postaviti in dobiti direktno po elektronski pošti na naslovu; skei.store@gmail.com in facebook-u.
Vsem članom in simpatizerjem našega sindikata želimo
Srečno Novo leto 2020 !

IO Konference SKEI
Lokacija Štore

Oct 31

Veliki nogomet SKEI Štore I : SKEI Štore II

14.10.2019 so se na velikem igrišču Športnega parka na Lipi pomerili nogometaši-sindikata SKEI iz Lok. Štore. Tokrat je zmagovalni pokal prešel v roke ekipi Štore II. (glej galerijo veliki nogomet-14.10.2019)

Sep 17

15.ribiško tekmovanje za prvaka SKEI na lok. Štore; 4.memorial Bineta Držana-13.9.2019

13. septembra 2019 je potekalo na ribniku Masten pri Ponikvi že 15. ribiško tekmovanje za ribiškega prvaka SKEI Štore-4 memorial Bineta Držana. Tekmovanja se je udeležilo 19 ribičev članov sindikata SKEI.
Tekmovanje je potekalo v toplem, poletnem in sončnemu vremenu. Ribe so se skrile pred toplim soncem, zato je bil ulov skromen. Kar pa ni vplivalo na razpoloženje tekmovalcev in zanimivost tekmovanja.
Prvak SKEI na lokaciji Štore za leto 2019 je postal Zupanc Sandi , pokal za drugo mesto je dobil Gobec Gregor in pokal za tretje mesto Grosek Gorazd. Ribiške dosežke smo skupaj proslavljali ob ribiški malici in pivu do poznega večera pri tem pa so se že pripravljali načrti lova za prihodnjo leto.

Older posts «