«

Jul 11

Letna skupščina SKEI Konf. sindikalnih podružnic na Lok. Štore za leto 2020

V petek dne 19.06.2020 je ob uri 12.00 uri na Turistični kmetiji Krošel v Kraberg-u potekala redna leta skupščina Konf. SKEI na lokaciji Štore. Po sklepu  so se skupščine udeležili vsi predsedniki sindikalnih podružnic, sindikalni zaupniki sindikalnih podružnic, predsedniki komisij, nadzorni odbor, sekretar in predsednik Konf. SKEI na lok. Štore. Prisoten je bil tudi Mirko Hirci sekretar ReO SKEI Celje, opravlja pa tudi zadolžitve  na Lok. Štore.

Delegati so pregledali delo v preteklem letu, finančno poslovanje za preteklo leto. Sprejeli pa so program dela za prihodnje in finančen program dela.

Za letošnjo leto je značilen čas epidemije-covid 19. V skoraj v vseh  podjetjih se je zaradi pomanjkanje naročil zmanjšalo poslovanje. Veliko delavcev je bilo na čakanju doma. Tudi po končanju epidemije še vedno veljajo številni ukrepi za premestitev proizvodnih težav, ki jih je sprejela država-krajši delovni čas.

Sekretar ReO SKEI Hirci Mirko je na kratko predstavil sindikalne aktivnosti v regiji. V težavah so predvsem podjetja , ki so vezana na avtomobilsko industrijo. Drugo leto je kongresno leto za naš sindikat in bo potrebno naše moči strniti v kadrovske priprave in vsebinsko-programske aktivnosti našega sindikata.