«

»

Dec 30

SREČNO Novo leto 2020

INFORMATOR Skei Štore
Leto 2019 je potekalo v znamenju stagnacije oz. rahlemu padcu gospodarske rasti v Sloveniji, kar je posledica močne navezanosti našega gospodarstva na tuje trge. Padec proizvodnje in pomanjkanje naročil je čutiti predvsem v avtomobilski proizvodnji. Na lokaciji je bilo dokončanih kar nekaj pomembnih investicij, ki bodo omogočala proizvodnjo novih zahtevnih proizvodov, izboljšanje kvaliteto izdelkov in izboljšanje pogojev dela. Kar nekaj novih investicij pa je še v postopku.
Na sindikalnem področju so potekale aktivnosti v vseh sindikalnih sredinah na naši lokaciji. Tudi v tem letu je bil poudarek predvsem na področju plač in uresničevanju določil PKP. V januarju prihodnje leto stopijo v veljavo nova določila o izračuna minimalne plače. Člani IO so se aktivno vključili v razprave o oblikovanju dopolnil pokojninske zakonodaje. Predviden je postopen dvig pokojninske osnove. Naši člani so se redno udeleževali sej ReO SKEI Celje, sej Republiškega Odbora in komisij SKEI Slovenije.
Na lokaciji sta ustanovljena aktiva mladih in seniorji SKEI, v prihodnje bo potrebno članstvo še okrepiti in z primernimi programi dela dodatno poživiti aktivnosti članov. Naši člani so se udeležili tudi sindikalnega izobraževanja.
V poletnih mesecih so bili v vseh sredinah organizirani sindikalni izleti-strokovne ekskurzije. Vse strokovne ekskurzije so bile polno obiskane. 03. 06. 2019 je v športnem parku Lipa potekalo na dveh igriščih travnate površine velikega nogometa tekmovanje v malem nogometu za prvaka SKEI na Lokaciji Štore. Udeležilo se ga je 8 ekip. Zaključek in podelitev priznanj pa je bilo v prostorih PGD Štore. 14. oktobra pa smo pripravili še tekmo v velikem nogometu. Pomerile so se dve članske ekipe. 13. septembra pa je komisija za šport organizirala XV. ribiško tekmovanje za prvaka SKEI Štore- 4 memorial Bineta Držana na ribniku Masten pri Ponikvi. Udeležilo se ga 18 ribičev z naše lokacije. Prav tako se je ekipa najboljših ribičev v imenu ReO SKEI Celje 31. avgusta udeležila 12. državnega tekmovanja SKEI Slovenije na ribnikih v Zagorju in dosegli ekipno odlično drugo mesto.. Udeležili smo se tudi zimski iger SKEI na Pohorju-25.1. in letnih iger SKEI v Šempetru pri Gorici-25.5.2019.

Še naprej je v času uradnih ur sindikalne pisarne na Lok. SKEI Štore možno urediti sindikalne zadeve in dobiti tudi odgovor na strokovno, pravno oz. vprašanje iz področja delovne pravne zakonodaje. V primeru zahtevnejših vprašanj pa poiščemo pravno tolmačenje v pooblaščeni pravni pisarni ReO SKEI Celje.
Enkrat mesečno se članom podeljuje na podlagi vloge brezobrestni kredit BVP-čebelica. V sindikalni pisarni je možno urediti formalnosti za pridobitev kredita Delavske hranilnice. Na podlagi vloge in ocene IO sindikalne podružnice se podeljuje solidarnostna pomoč. Tudi nadalje je možno v času uradnih ur nabaviti kopalne karte v Terme Olimia in Zreče. V Thermani Laško se popust uveljavlja z člansko izkaznico ob nakupu kart pri blagajni.

Redno poročamo o delu našega sindikata, ter objavljamo novice in slike na naši internetni strani; www.skei-store.si . Informacije, vprašanja in pobude je možno postaviti in dobiti direktno po elektronski pošti na naslovu; skei.store@gmail.com in facebook-u.
Vsem članom in simpatizerjem našega sindikata želimo
Srečno Novo leto 2020 !

IO Konference SKEI
Lokacija Štore