«

»

Jun 10

Redna letna skupščina SKEI na lok. Štore

V petek dne 10.05.2019 je ob 12.00 uri na Turistični kmetiji Krošel v Kraberg-u potekala redna leta skupščina Konf. SKEI na lokaciji Štore. Po sklepu IO so se skupščine udeležili vsi predsedniki sindikalnih podružnic, sindikalni zaupniki sindikalnih skupin, predsedniki komisij, nadzorni odbor, sekretar in predsednik Konf. SKEI na lok. Štore. Prisoten je bil tudi Mirko Hirci sekretar ReO SKEI Celje, opravlja pa tudi zadolžitve na Lok. Štore.
Delegati so pregledali delo v preteklem letu, finančno poslovanje za preteklo leto. Sprejeli so program dela za prihodnje in finančen program dela.
Za preteklo obdobje so bile značilne težava poslovanja podjetju VALJI in ISI. V teh podjetjih je prišlo tudi do sprememb v lastniški strukturi, zaradi težav v poslovanju in prezadolžitve pa tudi do prisilne poravnave. Zato je od uspešnosti prisilne poravnave odvisen tudi nadaljnji obstoj in poslovanje omenjenih podjetij. Več optimizma in boljši rezultati poslovanja v podjetju Štore Steel pa so bili vzrok za uspešen zaključek pogajanj sindikata z vodstvom podjetja za povečanje osnovnih plač in dodatkov pogojev dela.